با من بخوان چون برنامه‌ای خواندن محور است، چگونگی و کیفیت خواندن بنیاد آن را می‌سازد. لذت بردن از خواندن و درک محتوای متن نیاز به سواد دارد. بسیاری از کودکان در مناطق محروم لذت خواندن و محتوای متن را درک نمی‌کنند، زیرا در سواد پایه خود ضعف دارند. این موضوع به‌ویژه در مناطقی که کودکان دوزبانه زندگی می‌کنند، بیش‌تر به چشم می‌آید.

سبب‌های این ضعف چندگانه است. اصلی‌ترین آن‌ها هم نبود پیوند منطقی و عاطفی میان مواد خواندنی و سوادآموزی باعلاقه‌ی کودکان و نوجوانان است. این کودکان به مواد خواندنی‌ای نیاز دارند که بازتابی از علاقه و زندگی آن‌ها باشد. برنامه با من بخوان با توجه به این نیاز بنیادین کودکان و نوجوانان در مناطق محروم، بهبود و تقویت سواد پایه با رویکرد «آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان» را یکی از پایه‌های رسالت خود برگزیده است. ما به این کودکان از راهی خلاق و انگیزشی در بهبود و تقویت سواد پایه یاری می‌رسانیم تا این کودکان خود بتوانند به‌تنهایی یا در جمع از خواندن کتاب‌های ادبی، اطلاعاتی بهره ببرند.

بهبود و تقویت سواد پایه در برنامه با من بخوان، بر مبنای اصول پیشرفته زبان‌آموزی از خردسالی و سال‌های پیش از دبستان آغاز می‌شود. با این تأکید که سواد خواندن، روندی ناگهانی نیست که بتوان در دبستان به کودکان آموزش داد. سواد خواندن به دوره‌هایی مانند شکوفایی یا آمادگی برای خواندن نیاز دارد. در این روند کودکان با ساختار زبان گفتاری و بنیاد آن‌که آوا و آواشناسی است آشنا می‌شوند و روش‌های سخن گفتن و بیان نیازها و عواطف خود را می‌آموزند.

This post is also available in: English