برنامه‌ی «خواندن با خانواده» چیست؟

برنامه‌ی «خواندن با خانواده»، پروژه‌ی تازه‌‌ی موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و زیرمجموعه‌ای از برنامه‌ی«با من بخوان» است. هدف اصلی این پروژه بردن برنامه‌ی کتابخوانی و سوادآموزی به درون خانواده‌ها و تبدیل خانه‌ها به محیط‌های سرشار از سواد است. محیط‌هایی که در آن کودکان از راه کتابخوانی، آواورزی و الفباورزی و انجام ‌فعالیت‌های در پیوند و قرار گرفتن در فضای طراحی شده، در معرض سواد قرار می‌گیرند و مهارت‌های سواد را از نوزادی و نوپایی تا ورود به مدرسه می‌آموزند و کودکان بزرگ‌تر درسال‌های بالاتر دبستان و دبیرستان با خواندن کتاب برای خود و خواهران و برادران کوچک‌تر مهارت‌های خواندن خود را تقویت می‌کنند و بر دامنه‌ی دانش و آگاهی خود می‌افزایند. این برنامه در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود و گروه هدف خانواده‌هایی هستند که در شرایط معمول نمی‌توانند برای فرزندان‌شان کتاب فراهم کنند، بیش‌تر والدین کم‌سواد یا بی‌سوادند و از نقش خود در بهبود شرایط آموزشی کودکان‌شان آگاه نیستند.