بلندخوانی کتاب‌های آفرین خرس کوچولو و خرسی و ترس، سرپل ذهاب، اسفند ۹۶

2018-02-23/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب کارگاه سیتو و دستیارش چین می آدو، سرپل ذهاب، اسفند ۹۶

2018-02-23/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب خفاش دیوانه، سرپل ذهاب، اسفند۹۶

2018-02-22/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب یک روز اوتوبوسی، سرپل ذهاب، بهمن ۹۶

2018-02-16/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، سرپل ذهاب، بهمن۹۶

2018-02-13/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، سرپل ذهاب، بهمن ۹۶

2018-02-12/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب تولدت مبارک هاپو، سرپل ذهاب، بهمن ۹۶

2018-02-11/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب خرگوشی که نمی‌خواست بخوابد، سرپل ذهاب، بهمن۹۶

2018-02-09/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب مهمان‌های ناخوانده، سرپل ذهاب، بهمن ۹۶

2018-02-08/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب روزی که آموس بیمار شد، سرپل ذهاب، بهمن ۹۶

2018-02-07/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب‌های هیچ هیچ هیچانه و موش مترو، سر پل ذهاب، بهمن ۹۶

2018-02-06/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب المر، ثلالث باباجانی، بهمن ۹۶

2018-02-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی بعد از یک روز بارانی، سرپل‌ ذهاب، بهمن ۹۶

2018-01-24/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب، سرپل ذهاب، دی ۹۶

2018-01-05/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب شهر گربه‌ها، چتر، هیچ هیچ هیچانه، سرپل ذهاب، آذر ۹۶

2017-12-21/توسط نرگس پرسنده

گزارش اکیپ سیار «با من بخوان»، کوئیک حسن و سرپل ذهاب، آذر ۹۶

2017-12-19/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، کرمانشاه، آذر ۹۶

2017-12-15/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، سرپل‌ذهاب، آذر ۹۶

2017-12-10/توسط کارشناس با من بخوان

نشست بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، سرپل ذهاب، آذر ۹۶

2017-12-10/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، سرپل‌ذهاب، آذر ۹۶

2017-11-24/توسط کارشناس با من بخوان

نشست بلندخوانی، سرپل‌ذهاب، آبان ۹۶

2017-11-21/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب موشی و دلتنگی، کرمانشاه، آبان ۹۶

2017-11-21/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب سکسکه‌های سلطنتی، سرپل‌ذهاب، آبان ۹۶

2017-11-20/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب‌های وقت خواب کوچولوها و غازی کە نمی‌خواست غاز باشد، سرپل‌ذهاب، آبان ۹۶

2017-11-17/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب در بیمارستان محمد کرمانشاهی، کرمانشاه، آبان ۹۶

2017-11-11/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب المر، کرمانشاه، آبان ۹۶

2017-11-02/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی در بیمارستان محمد کرمانشاهی، کرمانشاه، مهر ۹۶

2017-10-19/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب هویج پالتوپوش، سرپل ذهاب، مرداد ۹۶

2017-08-06/توسط آذر زابلی پور