فعالیت در ایام کرونا، ریجاب، اسفند ۹۸

2020-03-05/by editor96

بلندخوانی کتاب آن پایین چه خبر است، ریجاب، بهمن ۹۸

2020-02-18/by editor96

بلندخوانی موش مترو ، کتابخانه دبستان ادب قصر شیرین، بهمن ۹۸

2020-02-04/by editor96

بلندخوانی کتاب دوباره المر، ثلاث، بهمن ۹۸

2020-01-25/by editor96

بلندخوانی در کتابخانه، سرپل ذهاب، دی ۹۸

2020-01-18/by editor96

روز جهانی حمایت از حیوانات، ثلاث، دی۹۸

2020-01-16/by editor96

بلندخوانی کتاب مهمان‌های ناخوانده، ریجاب، دی ۹۸

2020-01-16/by editor96

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، ریجاب، دی ۹۸

2020-01-15/by editor96

بلندخوانی یک داستان محشر ، کتابخانه دبستان ادب قصر شیرین، دی ۹۸

2020-01-13/by editor96

بلندخوانی کتاب انتظار عروسکی، ریجاب، دی ۹۸

2020-01-08/by editor96

نمایش در کتابخانه‌، سرپل ذهاب، دی ۹۸

2020-01-04/by editor96

بلندخوانی المر و کامیشیبای، کتابخانه دبستان ادب قصر شیرین، دی ۹۸

2019-12-27/by editor96

جشن یلدا، ثلاث، آذر ۹۸

2019-12-22/by editor96

جشن یلدا، ریجاب، آذر ۹۸

2019-12-21/by editor96

جشن یلدا ، سرپل ذهاب، آذر ۹۸

2019-12-16/by editor96

روز جهانی کامیشیبای، ثلاث، آذر ۹۸

2019-12-07/by editor96

بلندخوانی کتاب به به لیمو و کاکلی، ریجاب، آذر ۹۸

2019-12-07/by editor96

بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها، ریجاب، شهریور ۹۸

2019-09-07/by نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، شهریور ۹۸

2019-09-02/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب فرانکلین درصحنه، جوانرود، شهریور ۹۸

2019-08-28/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چراغ‌قوه، ریجاب، شهریور۹۸

2019-08-24/by نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، امرداد ۹۸

2019-08-21/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد، ریجاب، امرداد ۹۸

2019-08-17/by نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، امرداد ۹۸

2019-08-06/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب دست برای زدن نیست، جوانرود، مرداد۹۸

2019-08-04/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب‌های دویدم و دویدم و ایزی و راسو، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-08-03/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب‌های یک دقیقه صبر کن و جزیره شادی، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-31/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب‌های دیو سیاه و موش سفید و نویل، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-30/by نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-27/by نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-24/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-18/by نرگس پرسنده

فعالیت محیط زیستی، جوانرود، تیر ۹۸

2019-07-17/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب نجات دنیا در چند ساعت، ریجاب تیر۹۸

2019-07-13/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب کرم اندازه گیری، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-10/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه‎های خوب برای بچه‌های خوب، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-09/by نرگس پرسنده

بلندخوانی دویدم و دویدم و وسلی‌آباد، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-08/by نرگس پرسنده