بلندخوانی کتاب «گیاهان زیبا» به مناسبت روز محیط زیست/ کتابخانه ریجاب/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-22/توسط editorNKH

روز جهانی اقیانوس‌‌ها/ کتابخانه جوانرود/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-19/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب «پاندورا و پرنده» و «کارل و معنای زندگی» به مناسبت روز جهانی «محیط زیست»/ باینگان/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-12/توسط editorNKH

بزرگداشت سعدی/ کتابخانه زلان/ فروردین ماه ۱۴۰۰

2022-05-29/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب به به لیمو کاکلی/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط editorNKH

بلندخوانی به مناسبت بزرگداشت عطار نیشابوری/ کتابخانه ثلاث‌باباجانی/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-25/توسط editorNKH

بلندخوانی دو کتاب برای دو گروه از کودکان/ کتابخانه سرخه‌بان/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-04-25/توسط editorNKH

سوادآموزی و بلندخوانی کودک، فروردین۱۴۰۱

2022-04-24/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اجرای نمایش و بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، باینگان، فروردین۱۴۰۱

2022-04-24/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر/ کتابخانه روستای سرخه‌بان/ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-18/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی/ کتابخانه روستای سرخه‌بان/ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-18/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب وقتی اندوه به دیدارم می‌آید/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-12/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب شش مرد/ کتابخانه ریجاب/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-10/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب کارل و معنای زندگی در دبستان وحدت/ کتابخانه باینگان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط editorNKH

اهدای جوایز کرم کتاب/ کتابخانه زلان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب گربه‌ی آقای براون/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-04/توسط editorNKH

اجرای نمایش کتاب بنفشه‌های عمو نوروز/ کتابخانه دبستان شهید برقعی/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-04-03/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب هفت اسب، هفت رنگ/ کتابخانه نیایش/ آذر ماه ۱۴۰۰

2022-03-16/توسط editorNKH

فعالیت کودکان در کتابخانه/ کتابخانه نیایش/ شهریور ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب‌های صبح‌بخیر خرگوش کوچولو و المر/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب درخت خرما و بزی/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط editorNKH

آموزش کتاب از ۱ تا ۱۰/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب داگلی بغلی/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-13/توسط editorNKH

آشنایی با نحوه زندگی عشایر/ کتابخانه هیوا/ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-27/توسط editorNKH

بلندخوانی و ساخت بروشور کتابخانه، ریجاب،بهمن۱۴۰۰

2022-02-24/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اهدای جوایز کرم کتاب/ کتابخانه ریحاب/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-22/توسط editorNKH

جشن بادبادک/ کتابخانه بامن بخوان زلان / بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-22/توسط editorNKH

بلندخوانی کتاب و بازی در سرپل‌ذهاب، بهمن ۱۴۰۰

2022-02-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

جم‌جمک برگ خزون در کتابخانه ثلاث‌باباجانی، دی ۱۴۰۰

2022-02-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب «درخت خرما و بزی» در کتابخانه نیایش روانسر، دی ۱۴۰۰

2022-02-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب و ساخت کاردستی توسط کودکان، کتابخانه با من بخوان جوانرود، آذر ۱۴۰۰

2022-02-16/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب در طبیعت، سرپل ذهاب، بهمن ۱۴۰۰

2022-02-16/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب آنجا که شادی آغاز می‌شود/ زلان/ ۴ دی ماه ۱۴۰۰

2022-01-24/توسط editorNKH

ساخت کاردستی و بلندخوانی کتاب «تو مامانی‌ترین هستی»ثلاث‌باباجانی، دی۱۴۰۰

2022-01-14/توسط عطیه ملک‌زاهدی

ساخت بادبادک به مناسبت روز جهانی بادبادک در کتابخانه با من بخوان باینگان، دی۱۴۰۰

2022-01-14/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب «اما می‌خورد» در زلان، دی ۱۴۰۰

2022-01-08/توسط عطیه ملک‌زاهدی