بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها، ریجاب، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، شهریور ۹۸

2019-09-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب فرانکلین درصحنه، جوانرود، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چراغ‌قوه، ریجاب، شهریور۹۸

2019-08-24/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، امرداد ۹۸

2019-08-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد، ریجاب، امرداد ۹۸

2019-08-17/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، امرداد ۹۸

2019-08-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب دست برای زدن نیست، جوانرود، مرداد۹۸

2019-08-04/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب‌های دویدم و دویدم و ایزی و راسو، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-08-03/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب‌های یک دقیقه صبر کن و جزیره شادی، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-31/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب‌های دیو سیاه و موش سفید و نویل، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-30/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، جوانرود، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-18/توسط نرگس پرسنده

فعالیت محیط زیستی، جوانرود، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب نجات دنیا در چند ساعت، ریجاب تیر۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب کرم اندازه گیری، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-10/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه‎های خوب برای بچه‌های خوب، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-09/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی دویدم و دویدم و وسلی‌آباد، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-08/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قورباغه و گنج، جوانرود، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چرا خوشحال نباشم، ریجاب، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتابخانه‌ای، سرپل ذهاب، تیر۹۸

2019-07-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب دفترچه خاطرات جغد، ریجاب، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، ریجاب، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب «رنگ‌های المر»، ریجاب، تیر98

بلندخوانی کتاب «رنگ‌های المر»، ریجاب، تیر۹۸

2019-06-26/توسط هدیه خلیلیان

تلفیق کتاب‌های با من بخوان و کتاب‌های درسی، کرمانشاه، تیر ۹۸

2019-06-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب روباه قرمز، سرپل ذهاب، تیر ۹۸

2019-06-23/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، ریجاب، خرداد ۹۸

2019-06-10/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چتر، جوانرود، خرداد ۹۸

2019-06-10/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب آب چال، سرپل‌ذهاب، خرداد ۹۸

2019-06-09/توسط نرگس پرسنده

کارگاه پدر مادر و کودک، کرمانشاه، خرداد ۹۸

2019-06-08/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی آب‌چال، سرپل ذهاب، خرداد ۹۸

2019-06-08/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب «المر»، کرمانشاه، خرداد 98

بلندخوانی کتاب «المر»، کرمانشاه، خرداد ۹۸

 پیش از بلندخوانی کتاب «المر»،یکی از موسسات خیریه، مقداری غذا…
2019-05-26/توسط هدیه خلیلیان

جشن روز المر، جوانرود، خرداد ۹۸

2019-05-25/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب «المر»، ریجاب، خرداد 98

بلندخوانی کتاب «المر»، ریجاب، خرداد ۹۸

2019-05-25/توسط هدیه خلیلیان
برگزاری جشن المر، کرمانشاه، خرداد 98

برگزاری جشن المر، کرمانشاه، خرداد ۹۸

2019-05-25/توسط هدیه خلیلیان