بلندخوانی کتاب ویرجینیا گرگ می‌شود/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-21/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب «ببین چه شیپوری می‌زنم»/ کتابخانه ریجاب/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-20/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب «هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد»/ کتابخانه ریجاب/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-24/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟/ کتابخانه سرخه‌بان/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-23/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟/ کتابخانه زلان/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-23/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب پلاستیک‌های مزاحم در دریا/ کتابخانه جوانرود/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-08-21/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب معدن زغال‌سنگ کجاست؟/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ تیر ماه ۱۴۰۱

2022-08-21/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب «گیاهان زیبا» به مناسبت روز محیط زیست/ کتابخانه ریجاب/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-22/توسط admin

روز جهانی اقیانوس‌‌ها/ کتابخانه جوانرود/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-19/توسط admin

بلندخوانی کتاب «پاندورا و پرنده» و «کارل و معنای زندگی» به مناسبت روز جهانی «محیط زیست»/ باینگان/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-12/توسط admin

بزرگداشت سعدی/ کتابخانه زلان/ فروردین ماه ۱۴۰۰

2022-05-29/توسط admin

بلندخوانی کتاب به به لیمو کاکلی/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin

بلندخوانی به مناسبت بزرگداشت عطار نیشابوری/ کتابخانه ثلاث‌باباجانی/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-25/توسط admin

بلندخوانی دو کتاب برای دو گروه از کودکان/ کتابخانه سرخه‌بان/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-04-25/توسط admin

سوادآموزی و بلندخوانی کودک، فروردین۱۴۰۱

2022-04-24/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اجرای نمایش و بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، باینگان، فروردین۱۴۰۱

2022-04-24/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر/ کتابخانه روستای سرخه‌بان/ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-18/توسط admin

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی/ کتابخانه روستای سرخه‌بان/ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-04-18/توسط admin

بلندخوانی کتاب وقتی اندوه به دیدارم می‌آید/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-12/توسط admin

بلندخوانی کتاب شش مرد/ کتابخانه ریجاب/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-10/توسط admin

بلندخوانی کتاب کارل و معنای زندگی در دبستان وحدت/ کتابخانه باینگان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط admin

اهدای جوایز کرم کتاب/ کتابخانه زلان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط admin

بلندخوانی کتاب گربه‌ی آقای براون/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-04/توسط admin

اجرای نمایش کتاب بنفشه‌های عمو نوروز/ کتابخانه دبستان شهید برقعی/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-04-03/توسط admin

بلندخوانی کتاب هفت اسب، هفت رنگ/ کتابخانه نیایش/ آذر ماه ۱۴۰۰

2022-03-16/توسط admin

فعالیت کودکان در کتابخانه/ کتابخانه نیایش/ شهریور ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط admin

بلندخوانی کتاب‌های صبح‌بخیر خرگوش کوچولو و المر/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط admin

بلندخوانی کتاب درخت خرما و بزی/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط admin

آموزش کتاب از ۱ تا ۱۰/ کتابخانه ثلاث باباجانی/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-03-15/توسط admin

بلندخوانی کتاب داگلی بغلی/ روستای سرخه‌بان/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-03-13/توسط admin

آشنایی با نحوه زندگی عشایر/ کتابخانه هیوا/ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-27/توسط admin

بلندخوانی و ساخت بروشور کتابخانه، ریجاب،بهمن۱۴۰۰

2022-02-24/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اهدای جوایز کرم کتاب/ کتابخانه ریحاب/ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-22/توسط admin

جشن بادبادک/ کتابخانه بامن بخوان زلان / بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-22/توسط admin

بلندخوانی کتاب و بازی در سرپل‌ذهاب، بهمن ۱۴۰۰

2022-02-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

جم‌جمک برگ خزون در کتابخانه ثلاث‌باباجانی، دی ۱۴۰۰

2022-02-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی