بلندخوانی چند کتاب توسط کودکان، سرپل‌ذهاب، مرداد 97

بلندخوانی چند کتاب توسط کودکان، سرپل‌ذهاب، امرداد ۹۷

2018-07-28/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، ثلاث، تیر ۹۷

2018-07-19/توسط هورزاد

فعالیت‌های کتابخانه‌ای، ثلاث، تیر۹۷

2018-07-18/توسط هورزاد
پوکا و مین در سینما، سرپل‌ذهاب، تیر97

بلندخوانی کتاب پوکا و مین در سینما، سرپل‌ذهاب، تیر۹۷

2018-07-18/توسط هورزاد
بلندخوانی و اجرای نمایش، سرپل ذهاب، تیر 97

بلندخوانی و اجرای نمایش، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-17/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب به به لیمو

بلندخوانی کامی‌شی‌بای به به لیمو و کاکلی، سرپل‌ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-17/توسط هورزاد
ساخت میوه و سبزیجات با کاغذ، سرپل ذهاب، تیر 97

ساخت میوه و سبزیجات با کاغذ، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-16/توسط نگار نادرپژوه
اردک کشاورز، سرپل ذهاب ، تیر97

بلندخوانی کتاب اردک کشاورز، سرپل ذهاب ، تیر۹۷

2018-07-12/توسط هورزاد
جشن روز ادبیات کودک و نوجوان، سرپل ذهاب، تیر 97

جشن روز ادبیات کودک و نوجوان، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-08/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، سرپل‌ذهاب، تیر 97

بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، سرپل‌ذهاب، تیر ۹۷

قبل از بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، با بازی حدس زدن،  اسم کتاب ر…
2018-07-07/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب نبات کوچولو، سرپل ذهاب، تیر 97

بلندخوانی کتاب نبات کوچولو، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-07/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب زمین عزیزمن، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-06/توسط هورزاد
تمرین نمایش، سرپل ذهاب، تیر 97

تمرین نمایش، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-05/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت بازی در کتابخانه میانکل، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-05/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب اشغالگران (زمین عزیز من)، سرپل‌ذهاب، تیر97

بلندخوانی کتاب اشغالگران (زمین عزیز من)، سرپل‌ذهاب، تیر۹۷

2018-07-03/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب هر چیزی را دور نریزید، سرپل ذهاب، تیر 97

بلندخوانی کتاب هر چیزی را دور نریزید، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-07-01/توسط نگار نادرپژوه
خواندن آهنگ با بچه‌ها، سرپل ذهاب، تیر 97

اجرای موسیقی همراه با بچه‌ها، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

امروز بعد از معرفی و توضیح در مورد پنگوئن، میمون، خوک، گاو و …
2018-06-28/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت‌های گروهی در کتابخانه میانکل، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-06-26/توسط آذر زابلی پور
فعالیت نقاشی گروهی در کتابخانه ژیوان، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

فعالیت نقاشی گروهی در کتابخانه ژیوان، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

2018-06-26/توسط آذر زابلی پور
ایزی و راسو، سرپل ذهاب، خرداد97

بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، سرپل ذهاب، خرداد۹۷

2018-06-19/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب عشق منی مامانی، بابایی دوست دارم، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب عشق منی مامانی، بابایی دوست دارم، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-06-17/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب گل‌های پیاده رو، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب گل‌های پیاده رو، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-06-11/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب عطسه پرماجرا، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب عطسه پرماجرا، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-06-09/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب روباه قرمز، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب روباه قرمز، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-06-03/توسط نگار نادرپژوه
جشن روز جهانی کودک، سرپل ذهاب، خرداد 97

جشن روز جهانی کودک، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-06-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-05-29/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب زمانه صلح، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب زمانه صلح، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-05-29/توسط نگار نادرپژوه
آبی کوچلو، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب آبی کوچلو، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-05-28/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب واژه‌نامه چیستانی، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب واژه‌نامه چیستانی، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-05-28/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، خرداد 97

بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-05-27/توسط آذر زابلی پور
حل جدول و رنگ آمیزی جادوی رنگ، سرپل ذهاب، خرداد 97

حل جدول و رنگ آمیزی جادوی رنگ، سرپل ذهاب، خرداد ۹۷

2018-05-24/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت محیط زیستی در کتابخانه ژیوان، سرپل ذهاب، اردیبهشت ۹۷

2018-05-21/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب گلوپس، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97

بلندخوانی کتاب گلوپس، سرپل ذهاب، اردیبهشت ۹۷

2018-05-20/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب یک اتفاق تازه، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97

بلندخوانی کتاب یک اتفاق تازه، سرپل ذهاب، اردیبهشت ۹۷

2018-05-20/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب غول مهربان صحرا، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97

بلندخوانی کتاب غول مهربان صحرا، سرپل ذهاب، اردیبهشت ۹۷

2018-05-17/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی چند کتاب در مدرسه ابتدایی، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97

بلندخوانی چند کتاب در مدرسه ابتدایی، سرپل ذهاب، اردیبهشت ۹۷

2018-05-15/توسط آذر زابلی پور