کارگاه‌های برنامه «با من بخوان» به صورت آنلاین در سامانه آموزش آنلاین آموزک برگزار می‌شود

درباره کارگاه‌های آنلاین موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه با من بخوان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان بیش از ده سال است که در چارچوب برنامه با من بخوان مجموعه کارگاه‌هایی را در حوزه ادبیات کودکان و بلندخوانی، آواورزی و الف‌باورزی، هنر و دیگر کارگاه‌های در پیوند برای مربیان، آموزگاران، کتابداران و خانواده‌ها در مناطق مختلف ایران برگزار کرده است. تیم آموزشی برنامه با من بخوان متشکل از کارشناسان و آموزشگران ورزیده در همه این سال‌ها تلاش کرده‌اند که بهترین کیفیت آموزشی را در کارگاه‌ها به مخاطبان ارایه کنند.

برپایه تجربه ده ساله گروه آموزشی موسسه و ماه‌ها تلاش دوباره برای برنامه‌ریزی و راه‌اندازی کارگاه‌های آنلاین، از زمستان سال ۱۳۹۹ نخستین کارگاه‌ها در سامانه آموزش آنلاین آموزک آغاز به کار کرده است که به تدریج بر شمار آن‌ها افزوده خواهد شد.

مجموعه کارگاه‌های آموزشی آنلاین موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از سوی شمار بسیاری از کارشناسان و متخصصان موسسه و برنامه با من بخوان طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا شده است. هر کارگاه از چند بخش آموزشی آنلاین غیرهمزمان تشکیل شده که محتوای آموزشی در قالب فیلم، متن و فعالیت‌های تعاملی در این بخش‌ها ارائه شده‌اند. همچنین در هر کارگاه نشست‌های آنلاین همزمان با حضور تسهیلگر برگزار می‌شود که از سوی آموزشگران برنامه‌ی «با من بخوان» که سال‌های تجربه اجرای کارگاه‌های با من بخوان در مناطق مختلف ایران را داشته‌اند تسهیلگری می‌شود.

شرکت‌کنندگان در سامانه از سوی گروه فنی سامانه پشتیبانی می‌شوند و گروه روابط عمومی نیز به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پیش از نام‌نویسی در سامانه پاسخ می‌دهد.