معرفی با من بخوان در استان آذربایجان شرقی

با توجه به اینکه یکی از هدف‌های برنامه با من بخوان کمک‌رسانی به کودکان در بحران با بهره‌گیری از ادبیات است، در نخستین روزهای پس از زلزله آذربایجان، کارشناسان با من بخوان در روستاهای پیرامون شهرستان هریس حاضر و همراه با اهدا کتاب و لوازم کمک آموزشی، اقدام به برگزاری کارگاه‌های بلندخوانی برای مربیان ۱۲ روستا – مهد کردند. پس از گذر از بحران زلزله در آبان ماه ۱۳۹۱ موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با همکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان اجرای طرح با من بخوان در منطقه را به پیش بردند.

گزارش تفصیلی دوساله طرح با من بخوان در استان آذربایجان (شهریور ۹۱ – شهریور ۹۳):
گزارش با من بخوان- آذربایجان شرقی-۱۳۹۱-۱۳۹۳

همچنین از دی ماه ۱۳۹۵ انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین) برای کودکان بخش خون و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز (فرمانفرمایان)، برنامه‌ی «با من بخوان» را اجرا می‌کند. در حال حاضر در بخش خون و آنکولوژی این بیمارستان ۴۵ کودک بستری هستند و  روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر از این کودکان، به همراه مادرانشان در نشست‌های کتابخوانی شرکت می‌کنند.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در استان آذربایجان شرقی: