معرفی با من بخوان در استان قزوین

آغاز فعالیت‌های برنامه «با من بخوان» در استان قزوین به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد. در این سال فعالیت‌های برنامه «با من بخوان» در استان قزوین  در منطقه معلم کلایه آغاز شد. در مهر ماه همان سال مجموعه کارگاه‌های آموزشی «با من بخوان» با شرکت ۳۱ نفر از آموزگاران منطقه برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه‌ها از شهر معلم کلایه و روستاهای مزرع، دیکین، کوشک، اوان، زرآباد، شهرک، لامان، گازرخان، کلایه، هنیز، سفیددر، زوارک، ایوانک، گرمارود و مدان در این کارگاه شرکت کرده بودند. در این کارگاه‌ها شامل کارگاه ادبیات کودک وکتاب‌های باکیفیت، بلندخوانی و عناصر داستان،کارگاه هنر و نمایش در پیوند با کتابخوانی، و مجموعه کارگاه‌های آموزش خلاق سواد پایه: آواورزی و الفباورزی، واژه‌نامه چیستانی، ریاضی‌آموز لولوپی و فارسی‌آموزهای ادبی بود.

این فعالیت‌ها با ارسال ۷۱۹ جلد کتاب، ۶۳۵ دستنامه راهنما، به همراه بسته‌های فعالیت برای مدارس تحت پوشش ادامه داشت. همچنین به هر کلاس یک کتابخانه‌ی پارچه‌ای داده شد تا کتاب‌ها همواره در دسترس و دید کودکان باشند و با استقبال خوب دانش‌آموزان مواجه شد.

در ادامه با با پشتیبانی خانم‌ها سوگل و سوگند مافی و با یاد و خاطره‌ی خانم معصومه سهراب و آقای یحیی مافی بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک و مجتمع آموزشی مهران کتاب‌خانه‌ی کودک محور یحیی مافی در آبان ۱۳۹۶ افتتاح شد و برنامه‌ی «با من بخوان» در منطقه‌ی معلم‌کلایه مرحله دیگری از فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال ۱۳۹۹ خانواده و دوستداران ثریا قزل‌ایاغ تصمیم گرفتند با یاد و خاطره این استاد ادبیات کودکان کتابخانه‌ای کودک‌محور در استان قزوین  با توسط برنامه «با من بخوان» راه‌اندازی کنند. در آذر ۱۳۹۹، با توجه به ظرفیت‌های منطقه کار طراحی و تهیه‌ی تجهیزات و ارسال کتاب آغاز شد. در دی ماه همان سال کتابخانه‌ی ثریا آغاز به کار کرد. در نوبت نخست نزدیک به ۶۰۰ جلد کتاب برای این کتابخانه ارسال شده است. در نوبت‌های آینده کتاب‌های بیش‌تری به کتابخانه اضافه خواهند شد.

بدین ترتیب کودکان و نوجوانان دوستدار کتاب در استان قزوین از کتاب‌های با کیفیت و فعالیت‌های در پیوند با کتاب برنامه «با من بخوان» استفاده می‌کنند.