معرفی با من بخوان در استان قزوین

در سال تحصیلی 95-96 برنامه‌ی «با من بخوان» با پشتیبانی مالی خانواده محترم سهراب-مافی از نیکوکاران حامی برنامه‌ی «با من بخوان»، برای مدارس منطقه معلم‌کلایه در استان قزوین اجرا شد. در این برنامه بیش از 230 کودک در 15 مدرسه‌ی منطقه که اغلب چندپایه بودند، تحت پوشش برنامه قرار گرفتند.

دشواری‌های دسترسی به مدارس به خاطر نامناسب بودن جاده‌ها و کوهستانی بودن منطقه، تعداد کم دانش‌آموزان در مدارس و چندپایه بودن کلاس‌ها سبب شد تا کارشناسان با ‌من‌ بخوان «کتاب‌خانه‌‌ی کودک‌محور» را به عنوان پایگاه‌ ترویج کتابخوانی در این منطقه پیشنهاد ‌دهند. به این ترتیب راه‌اندازی یک کتابخانه‌ی کودک‌محور در دستور کار قرار گرفت و این کتابخانه در آبان سال ۱۳۹۶ با پشتیبانی مالی خانم‌ها سوگل و سوگند مافی، فرزندان یحیی مافی و معصومه سهراب از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک و مدرسه‌ی مهران افتتاح شد.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در استان قزوین: