معرفی با من بخوان در استان قم

پاییز سال 1397 خانم نسرین رشتی‌زاده دو مرکز را در قم برای راه‌اندازی کتابخانه‌های کودک‌محور با من بخوان معرفی کردند و با پیگیری‌های ایشان و همکاری مسئولین این دو مرکز، کتابخانه‌های بهار و ویستا از زمستان این سال به گروه کتابخانه‌های با من بخوان پیوستند.

با آغاز به کار این دو کتابخانه، بیش از 600 کودک و 6 مدرسه می‌توانند از کتاب‌های باکیفیت و نشست‌های بلندخوانی با من بخوان بهره ببرند.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در استان قم:

This post is also available in: انگلیسی