معرفی با من بخوان در استان گیلان

گروه کارشناسی با من بخوان شهریور سال 1396 برای بررسی امکان اجرای این برنامه، بازدید از دبستان فاطمه پورخصالیان که برای اجرای برنامه پیشنهاد شده بود و گفت‌وگوهایی با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان و استان گیلان به این شهر سفر کردند. پس از بررسی شرایط آموزشی در این دبستان و دیدار با اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه، با نظر حسین پورخصالیان، پشتیبان این برنامه در لاهیجان و سیما هاشمی و شیدا فکری، نمایندگان ایشان، برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های بلندخوانی و ایجاد فضاهای سرشار از سواد برای آموزگاران و کتابدار این دبستان و راه‌اندازی یک کتابخانه‌ی کودک‌محور مناسب برای دانش‌آموزان دوره‌ی اول و دوم دبستان، از سوی گروه با من بخوان آغاز شد.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در استان گیلان:

فعالیت‌های انجام شده در استان گیلان:

گزارش کار سه ماهه‌ی کتابخانه‌ی دبستان پورخصالیان، لاهیجان، شهریور ۹۷

2018-09-20/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-21/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب المر، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-17/by کارشناس با من بخوان

چیدمان کتاب‌ها و تکمیل کتابخانه، لاهیجان، خرداد ۹۷

2018-05-28/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوک‌ها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه »، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «لاک پشت سبز»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی «سکه طلا»، سیاهگوراب، بهمن۹۶

2018-02-18/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-17/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوکها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-08/by کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب سکه طلا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-31/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب لاک‌پشت سبز، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/by نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/by نرگس پرسنده

کارگاه آواورزی الفباورزی، رشت، مهر ۹۶

2017-10-07/by کارشناس با من بخوان