معرفی با من بخوان در استان گیلان

گروه کارشناسی با من بخوان شهریور سال 1396 برای بررسی امکان اجرای این برنامه، بازدید از دبستان فاطمه پورخصالیان که برای اجرای برنامه پیشنهاد شده بود و گفت‌وگوهایی با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان و استان گیلان به این شهر سفر کردند. پس از بررسی شرایط آموزشی در این دبستان و دیدار با اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه، با نظر حسین پورخصالیان، پشتیبان این برنامه در لاهیجان و سیما هاشمی و شیدا فکری، نمایندگان ایشان، برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های بلندخوانی و ایجاد فضاهای سرشار از سواد برای آموزگاران و کتابدار این دبستان و راه‌اندازی یک کتابخانه‌ی کودک‌محور مناسب برای دانش‌آموزان دوره‌ی اول و دوم دبستان، از سوی گروه با من بخوان آغاز شد.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در استان گیلان:

فعالیت‌های انجام شده در استان گیلان:

گزارش کار سه ماهه‌ی کتابخانه‌ی دبستان پورخصالیان، لاهیجان، شهریور ۹۷

2018-09-20/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-21/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب المر، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-17/توسط هورزاد

چیدمان کتاب‌ها و تکمیل کتابخانه، لاهیجان، خرداد ۹۷

2018-05-28/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوک‌ها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه »، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «لاک پشت سبز»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/توسط هورزاد

بلندخوانی «سکه طلا»، سیاهگوراب، بهمن۹۶

2018-02-18/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-17/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوکها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-08/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سکه طلا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب لاک‌پشت سبز، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نگار نادرپژوه

کارگاه آواورزی الفباورزی، رشت، مهر ۹۶

2017-10-07/توسط هورزاد