معرفی با من بخوان در استان گیلان

گروه کارشناسی با من بخوان شهریور سال ۱۳۹۶ برای بررسی امکان اجرای این برنامه، بازدید از دبستان فاطمه پورخصالیان که برای اجرای برنامه پیشنهاد شده بود و گفت‌وگوهایی با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان و استان گیلان به این شهر سفر کردند. پس از بررسی شرایط آموزشی در این دبستان و دیدار با اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه، با نظر حسین پورخصالیان، پشتیبان این برنامه در لاهیجان و سیما هاشمی و شیدا فکری، نمایندگان ایشان، برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های بلندخوانی و ایجاد فضاهای سرشار از سواد برای آموزگاران و کتابدار این دبستان و راه‌اندازی یک کتابخانه‌ی کودک‌محور مناسب برای دانش‌آموزان دوره‌ی اول و دوم دبستان، از سوی گروه با من بخوان آغاز شد.

فعالیت‌های انجام شده در استان گیلان:

فعالیت‌های محیط‌زیستی کتابخانه مهتاب روستای چایخانسر، اسفند ۱۳۹۹

2021-05-03/توسط عطیه ملک‌زاهدی

گزارش کار سه ماهه‌ی کتابخانه‌ی دبستان پورخصالیان، لاهیجان، شهریور ۹۷

2018-09-20/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-21/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب المر، لاهیجان، تیر ۹۷

2018-07-17/توسط کارشناس با من بخوان

چیدمان کتاب‌ها و تکمیل کتابخانه، لاهیجان، خرداد ۹۷

2018-05-28/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوک‌ها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-19/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه »، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «لاک پشت سبز»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-18/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی «سکه طلا»، سیاهگوراب، بهمن۹۶

2018-02-18/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «المر»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-17/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «هر وقت خوکها پرواز کنند»، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-02-08/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب سکه طلا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب لاک‌پشت سبز، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، لاهیجان، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نرگس پرسنده

کارگاه آواورزی الفباورزی، رشت، مهر ۹۶

2017-10-07/توسط کارشناس با من بخوان