کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را برای دانش‌آموزان پایه اول بلندخوانی کردیم. بعد از پایان بلندخوانی از دانش‌آموزان خواسته شد به اجرای نمایش که از قبل آمادگی آن را داشتند بپردازند.

مربی: خانم حسن‌پور

محل اجرا: دبستان دولتی دخترانه فاطمه پور خصالیان، لاهیجان

بیشتر بخوانید: