این کارگاه برای دست‌اندرکاران آموزش در سال‌های پیش‌دبستان، دانشجویان و مادران و پدرانی که علاقه‌مندند بدانند تاثیر رویکرد رجیو امیلیا در عمل برای کودکان و محیط به چه شکل خواهد بود، از اهمیت ویژه برخوردار است. آیا تاکنون با خود اندیشیده‌اید که روش آموزش رجیو چیست و چگونه می‌تواند همساز با محیط شما برای کودکان سودمند باشد؟ این کارگاه درباره اصول و ارزش‌های روش آموزش رجیو خواهد بود و به شرکت‌کنندگان در درک آنچه این روش برای موقعیت‌های گوناگون و کودکان آن‌ها دربردارد، کمک می‌کند.

آموزشگر و تسهیل‌گر این کارگاه دوروزه، علی مرتضوی فومنی، از اعضای شورای کتاب کودک، پژوهشگر گروه مطالعات آموزشی انجمن مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر است.