, , ,

«پرنده قرمز» و آرزوهای کودکان محمودآباد شهر ری

با من بخوان

ماریت تورن کویست- محمود آباد شهرری- آبان 1395روز شنبه ۲۲ آبان ماریت تورن‌کویست تصویرگر هلندی کتاب «پرنده قرمز» اثر نویسنده‌ی بزرگ سوئدی، آسترید لیندگرن به محمودآباد شهرری رفت تا برای کودکان ۴ تا ۶ ساله‌ی خانه‌ی حمایتی آموزشی محمود آباد کارگاه برگزار کند. در این کارگاه ماریت ابتدا داستان پرنده قرمز را همراه با اسلاید برای کودکان روایت کرد. سپس صحنه‌ای از داستان  که آنا شخصیت اصلی پرنده قرمز را می‌بیند در برابر کودکان در ابعادی بزرگ به تصویر کشید. ماریت از کودکان خواست آن‌ها نیز در کاغذهایی که در اختیارشان قرار گرفته، پرنده‌ای قرمز به هر شکل که می‌خواهند، با نوک‌های بلند یا کوتاه، با پرهای کم یا زیاد، با جثه‌های کو چک یا بزرک، به شکل‌های واقعی یا خیالی، اما قرمز قرمز، نقاشی کنند. سپس از کودکان خواست که به او بگویند دلشان می‌خواهد که این پرنده‌ی قرمز آن‌ها را به کجا ببرد. و مربیان حاضر در جلسه نام  آن مکانی که کودکان آرزو داشتند به آن‌جا بروند را در زیر پرنده‌های قرمز شان یادداشت کردند. در این کارگاه مربیان خانه‌ی حمایتی – آموزشی و خانه کودک پویش محمودآباد شهرری نیز شرکت داشتند و آموختند تا در طرح «با من بخوان» چگونه می‌توانند این کتاب را با کودکان سهیم شوند. این کارگاه با شادی کودکان که آرزوهای خود را به پرنده قرمز بازگو کرده بودند و خشنودی آموزگاران که شیوه کار با این کتاب را آموختند، پایان یافت.

ماریت تورن کویست- محمود آباد شهرری- آبان 1395 ماریت تورن کویست- محمود آباد شهرری- آبان 1395ماریت تورن کویست- محمود آباد شهرری- آبان 1395