امروز از کتاب الفبا ورزی، واک ت را به کودکان آموختیم. آن‌ها با استفاده از کاغذ و مقوا شکل واک را که به صورت تمساح بود، ساختند. یکی از کودکان در نقش کاکا کلاغه، شعر واک ت را برای دیگران بلندخوانی کرد.

مربی: زینت سپاهی

محل اجرا: سراوان، مدرسه مولوی هوشک

بیشتر بخوانید: