برای آموزش واک س به کودکان، داستانک بچه خرگوش‌ها در لانه تاریک از کتاب الفباورزی با کاکا کلاغه را برای کودکان بلندخوانی کردیم. برای آشنایی بیشتر آن‌ها با واک، اشکال واک‌ها را به دیوار کلاس چسباندیم.

محل اجرا: سراوان، دبستان شهید هیبت الهی کلاتک

   بیشتر بخوانید: