بلندخوانی بسته‌ی الفباورزی با کاکاکلاغه برای دانش‌آموزان

مربی: خانم کی‌خا

محل اجرا: دبستان شاهد، زاهدان

بیشتر بخوانید: