کانون تربیتی حضرت فاطمه زهرا در شهرستان خوسف

مربی: رقیه باقری

برای ساعت‌های فراغت کتابخوانی با کودکان در کانون تربیتی حضرت فاطمه زهرا با تصمیم مدیریت کانون، خانم نصرآبادی، درنظرگرفته شد. هفته‌ای دو روز برای این کار به محل کتابخانه کانون می‌رفتم و با کودکان کتابی را بلندخوانی می‌کردیم.

این گزارشی از بلندخوانی کتاب این‌جا مال من است است. کودکان پس از خواندن کتاب باهم دوستی بهتری نسبت به قبل پیدا کردند به‌طوری‌که هنگام اجرای فعالیت نیازی به من نبود و خودشان به راحتی وخوبی انجام دادند. پس پایان فعالیتشان کلاس را مرتب و تمیز کردند.

گزارشی از بلندخوانی کتاب این‌جا مال من است

گزارشی از بلندخوانی کتاب این‌جا مال من است

گزارشی از بلندخوانی کتاب این‌جا مال من است

گزارشی از بلندخوانی کتاب این‌جا مال من است

گزارشی از بلندخوانی کتاب این‌جا مال من است

گزارشی از بلندخوانی کتاب این‌جا مال من است

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *