امروز وقتی تصویر خانه سی‌بی‌لک را به بچه‌ها نشان دادم با سکوت هرچه تمام به تصویر نگاه می‌کردند. واقعاً ذوق و شوق زیادی داشتند و هر آنچه در صورت دیده بودند فوراً بازگویی می‌کردند وهمِ به نحوی داوطلب بودند که آنچه در تصویر (خانه سی‌بی‌لک) می‌دیدند را بیان و روی درخت بچسبانند.

محل اجرا: دبستان طاهره پره کنت، سراوان

بیشتر بخوانید: