بلندخوانی کتاب‌های خرسی که می‌خواست قصه بگوید و داستانک‌های نخودی و انجام فعالیت‌های آموزش اوریگامی پنگوئن و بازی برای فعالیت بعد از بلندخوانی.

مربی: فارسی نژاد

محل اجرا: دبستان امام مجتبی، سیرجان

بیشتر بخوانید: