کتاب قورباغه و آواز پرنده را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم.

فعالیت‌های بعد از بلندخوانی عبارت بودند از:

  1.  پخش صدای توکا درکلاس هنگام بلندخوانی
  2. . استفاده از پارچه مشکی در طول نمایش و بلندخوانی
  3. گل ریختن روی مزارتوکا
  4. و حتی مراسم گریه‌زاری بچه‌ها که در نمایش غرق شده بودند
  5.  صلوات فرستادن برای عزیزان ازدست رفته هرکودک و روشن کردن شمع به دست کودکان.
  6. توالی رویداد داستان

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: استان کرمان، شهرستان جیرفت، روستای هوکرد، پیش‌دبستانی باغ ستاره‌ها

بیشتر بخوانید: