بلندخوانی بخش‌هایی از کتاب پرنده‌ی قرمز، نوشته‌ی آسترید لیندگرن و تصویرگری ماریت تورن‌کویست به مناسبت «روز جهانی مبارزه با کار کودکان»