همکاری دانش آموزان در ساخت عروسک‌ها

اجرای نمایش ومعرفی شخصیت‌های می‌آ، سی‌آ، بی‌آ و هن‌آ

دانش‌آموزان در درست کردن بچه گربه‌ها خیلی شوق وشور داشتند.

اسامی بچه گربه‌ها برایشان خیلی جالب بود سریع یاد گرفتند وحتی بخش و صدا کشی کردند و یکی از بچه‌ها گفت: خانم این‌ها چه اسم‌های قشنگی دارند تا حالا همچین اسم‌هایی را نشنیدیم  و تصمیم گرفتند تو خانه برای برادر و خواهرشان درست کنند.

مربی: سمیه سلیمانی

محل اجرا: دبستان سکینه مراد آباد، سراوان

بیشتر بخوانید: