کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را برای پایه‌های پیش‌دبستانی و کلاس اول ابتدایی بلندخوانی کردیم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

بذر گندم، جو و خوشه‌ای از گندم را به کودکان نشان دادیم. سپس از کاشتن بذر تا اینکه دانه گندم چه مراحلی را طی می‌کند تا تبدیل به آرد شود و مراحل پختن نان را برای کودکان شرح دادیم. همچنین خود کودکان می‌گفتند که به‌ جز نان چه چیزهای دیگری می‌توان از آرد پخت، مثل کلوچه، بیسکویت، کیک و…

فعالیت حین بلندخوانی:

بعد کتاب را بلندخوانی کردیم. برای فعالیت در حین بلندخوانی، عکس شخصیت‌هایی که در کتاب حرف می‌زدند را به چوب بستنی چسباندیم و هنگام بلندخوانی از آن‌ها استفاده کردیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

راجع به اینکه آیا کودکان تا به حال گندم‌زار، نانوایی یا آسیاب دیده‌اند، گفت‌وگو کردیم. در آخر، نقاشی مرغ سرخ پاکوتاه و یک خوشه گندم را رنگ‌آمیزی کردند.

مربی: پوران نجم الدینی

محل اجرا: کودکستان ومدرسه مهروماه کرانی اوز