بسته‌ی الفباورزی با کاکاکلاغه با دانش‌آموزان کار شد و سپس بچه‌ها کاردستی کاکاکلاغه و روباه را درست کردند.

نام مربی :مرضیه دهواری

محل اجرا: سراوان، منطقه دزک، دبستان هاجر

بیشتر بخوانید: