کتاب آرش کماندار برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم بلندخوانی شد و از فعالیت‌های مربوطه به آن، بچه‌ها به اجرا نمایش پرداختند.

مربی: خانم مولایی

محل اجرا: مدرسه المهدی، خراسان رضوی

بیشتر بخوانید: