بسته‌های الفباورزی با کاکاکلاغه و لولوپی را با دانش‌آموزان کار کردیم.

خوشحالی دانش‌آموزان در حال خواندن شعرهای الفباورزی و انرژی گرفتن آن‌ها بعد از خواندن شعر از شیوه‌هایی جذاب برای آموزش واک‌ها می‌باشد.

خواندن داستانک‌های لولوپی و راحتی دانش آموزان در گوش دادن به داستانک‌هادر تصاویر دیده می‌شود.

مربی: فاطمه رامش

محل اجرا: دبستان بهشت، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: