آواورزی، داستانک چهارم

ابتدا از بچه‌ها سوالاتی در مورد داستانک قبل، قورباغه و برکه پرسیده شد و بعد همراه سی‌بی‌لک به داستان چهارم سفر کردیم و سوالاتی در مورد تفاوت خروس و مرغ شد.

از فواید تخم مرغ و پوشش مرغ و نوع راه رفتن و اینکه بعضی از بچه‌ها سوالاتی در رابطه با اینکه آیا مرغ بچه به دنیا می‌آورد؟ را برایشان بازگو و توضیح دادیم و بچه‌ها نقاشی موضوع داستان را کشیدند.

تصاویر بالا مربوط به داستانک سوم آواورزی و لولوپی سرزمین بهار و خرس کوچولو و درخت آرزوها است.

مربی: الهه سیری و زهرا عرب بقرایی

محل اجرا: مدرسه شهید دانش، قشلاق حاجی‌آباد، پاکدشت

بیشتر بخوانید: