پیش از بلندخوانی:
چند نفر از بچه‌ها قبلا در نشست بلندخوانی شرکت کرده بودند و تعدادی دیگر شرکت نکرده بودند، در مورد معنی مترجم، جلد کتاب ایزی و راسو و عروسک دست ایزی گفت‌وگو شد.

حین بلندخوانی:
از بچه‌ها در مورد ترس‌های مطرح شده در کتاب سوال شد که چرا این موارد به نظر ایزی ممکن است ترسناک باشند. در مورد ترس از جنگل و جزئیاتی که ممکن است در جنگل وجود داشته باشند صحبت شد. بچه‌ها مواردی مثل تنها ماندن در تاریکی جنگل و حیوانات وحشی را از اجزائی مانند رودخانه، دریاچه و درختان که زیبایی‌های طبیعی جنگل هستند تفکیک کردند. جنگل هم زیباست و هم ممکن است ترسناک باشد.

هم چنین از بچه‌ها خواسته شد حدس بزنند که ایزی کجاها ممکن است دنبال راسو بگردد.

در حین جلسه در دو مرحله تعدادی دیگر از بچه‌ها به کلاس ملحق می‌شدند، که از بچه‌های حاضر در کلاس خواسته شد که داوطلب شوند و داستان کتاب را تا جایی که خوانده بودیم برای تازه واردها شرح دهند.

پس از بلندخوانی:
از بچه‌ها خواسته شد در مورد چیزهایی که از نظر آن ها ممکن است ایزی را بترساند اما در کتاب در مورد آن ها صحبت نشده است نقاشی بکشند.

این فعالیت کمک کرد ترس‌های مشترک آن ها با ایزی و ترس‌های ممکن دیگر را بهتر بشناسیم.

مربی: سپیده قلی پور