کتاب ایزی و راسو را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به ساخت عروسک‌های انگشتی پرداختیم.

محل اجرا: سراوان، دبستان معلم

بیشتر بخوانید: