ابتدا، داستان را بلندخوانی کردیم. بچه‌ها بسیار از آن استقبال کردند و اصرار بر بلندخوانی مجدد داشتند. در فعالیت پس از بلندخوانی، سوالاتی در مورد داستان مطرح کردیم. سوالات شامل این موارد بودند: آبی کوچولو و زرد کوچولو با چه کسانی زندگی می‌کردند؟، هنگامی که آن‌ها یکدیگر را در آغوش می‌گرفتند چه اتفاقی می‌افتاد؟، چگونه از هم جدا شدند و چرا؟، پس از پرسش در مورد داستان، در مورد تصاویر داستان سوالاتی پرسیدیم و به نوعی تصویرخوانی کردیم. در انتها، کودکان برای آموزش رنگ‌ها، به صورت گروهی به رنگ‌آمیزی پرداختند.

مربیان: حسین‌پور، شریفی مقدم، عبدالله‌زاده، راشدی، فصیحی