فعالیت پیش از بلندخوانی:

ابتدا، با در دست داشتن ماکت دندان، درباره‌ی سلامت و بهداشت دندان‌ها با دانش‌آموزان گفت‌و‌گو کردیم.

سپس، داستان سوم از کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم» را بلندخوانی کردیم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی کتاب منتخب، خانم دکتری به کلاس ما آمدند و در مورد شیوه‌ی صحیح مسواک زدن با دانش‌آموزان گفت‌و‌گو کردند و به تمام پرسش‌های آن‌ها پاسخ دادند.

مربی: خانم‌ها، نعمتی و راشدی