برای شروع ابتدا درباره مرغ با کودکان صحبت کردیم پرسیدیم مرغ چه می‌خورد؟ کجا زندگی می‌کند؟ بدنش از چه چیزی پوشیده شده است؟ که کودکان اول گفتند: مو، بعد پرسیدیم آیا مانند موهای شما که روی سرتان است گفتند: نه و بعد گفتند: که مرغ‌ها پردارند و غذایشان دانه، سبزی و کرم است.

بعد داستانک را برایشان خوانده و به پرسش از متن و تصویر کتاب پرداختیم.

برای مثال پرسیدیم روی دست سی‌بی‌لک چه می‌بینند؟ جواب دادند جوجه، یا اینکه مرغ کجا نشسته است پاسخ دادند: روی دیوار.

یکی از کودکان گفت: که روزی در شهرستان خودشان در خانه پدربزرگ سر یک مرغ را بریدند و خوردند و او چند پر از آن مرغ را برداشته و به خانه خودشان برده و با آن بازی می‌کرده است.

برای فعالیت آن با استفاده از بشقاب یک‌بارمصرف کاغذی که روی آن سر مرغ را کشیده بودیم به کودکان دادیم تا دور آن را قیچی کنند و ماسک مرغ را درست کنند و روی صورت خود گذاشتند و صدای مرغ درآوردند.

بلندخوانی نوبت عصر مثل نوبت صبح بود و برای فعالیت آن کودکان نمایش کوتاهی از صحبت‌های سی‌بی‌لک و خانم مرغ را اجرا کردند و بعد نقاشی مرغ را به آن‌ها دادیم تا رنگ کنند و به آن‌ها پر دادیم تا روی آن بچسبانند و مرغ درست کنند.

مربیان: فریده جوزی، منیژه نصیری، زینب بابایی

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار

بیشتر بخوانید: