بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه و انجام فعالیت‌های مربوط به آن

مربی: خانم ناهید امیرى

محل اجرا: پیش‌دبستانى، جیرفت

بیشتر بخوانید: