امروز بعد از بلندخوانی کتاب « زمین عزیز من » با بچه‌ها بیرون رفتیم. ابتدا بطری‌ها آب را جمع‌آوری کردیم و آن‌ها را شستیم. در آخر به وسیله کاموا و چسب جامدادی و لیوان درست کردیم.