کتاب فراتر از رؤیا را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم و بعد از بلندخوانی این کتاب نمایش یکی از داستان‌های خرگوش حکیم که قبلاً بلندخوانی شده بود را با استفاده از ماسک‌هایی که بچه‌ها درست کرده بودند اجرا کردند.

مربی: خانم موسوی

محل اجرا: مدرسه شهید موسوی، معلم کلایه روستای زرآباد

بیشتر بخوانید: