بلندخوانی کتاب «چتر»، کوشا، تیر97

ابتدا، کتاب را تصویرخوانی کردیم. تغییر فصل‌ها، ریزش برگ‌ها، نام حیوانات و آوای آن‌ها، جنگل، کوه ودریا، قطب شمال و قطب جنوب همگی بخشی از کتاب بود. سپس، کتاب را بلندخوانی کردیم در طی بلندخوانی، بچه‌ها نگران نرسیدن سگ به خانه‌اش بودند. در انتها، بازی چتر را انجام دادیم، بچه‌ها با دست خود صدای باران را اجرا می‌کردند و زیر پارچه‌ای به عنوان چتر می‌رفتند. بچه‌ها از بلندخوانی این کتاب و بازی آن بسیار لذت بردند.

مربی: ندا و فیروزه

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *