پس از بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد، کودکان مشغول انجام برگه‌های فعالیت کتاب شدند. هرکدام پرنده‌ای را که ساخته بودند طبق سلیقه‌شان، رنگ‌آمیزی کردند. در پایان پرنده‌ها را در کلاس به پرواز درآوردند.

مربی: عبدالله سپاهی

محل اجرا: سراوان

بیشتر بخوانید: