به عشق بچه‌های بی‌سرپرست و بی‌بضاعت در بعضی از روستا روزهای جمعه می‌روم و برای آن‌ها بلندخوانی می‌کنم.

حتی این کار را هم به مادرهایشان آموزش می‌دهم و هرهفته کتاب هدیه می‌دهم که بخوانند اما مرتب با من تماس می‌گیرند و منتظر رفتن من هستند.

گاهی اوقات با عروسک انگشتی یا کاغذ رنگی آن‌ها را غافلگیر می‌کنم و در آن زمانی که آن‌جا هستم با هم ماسک‌های زیبایی درست می‌کنیم.

مربی: ضیابخش

محل اجرا: روستاها ۶۰ـ۷۰کیلومتری شهر، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: