کلاس کتابخوانی را با حضور ۱۴کودک ۸ تا ۱۲ ساله، با خواندن کتاب «خانم زری به گردش می­رود»، برگزارکردیم و فعالیت پس از خواندن توالی داستان را با هم تمرین ونمایش آن را اجرا کردیم.

مربی: خانم ساکت

لاهیجان، دبستان پورخصالیان