بچه‌های دبستان شهید صادقی در همین اتاق کوچک می‌نشینند، قصه‌ها می‌خوانند، می‌خندند و خیالشان را با کتاب‌ها پرواز می‌دهند.

در اتاقی که فقط یک اتاق نیست، مدرسه عشایری کوچکی است در منطقه کرکی استان لرستان. از خشت و گل ساخته و با نایلون نازکی عایق شده.

بچه‌ها این بار به همراه مربی‌شان، ذبیح‌الله نجوند، کتاب «چگونه می شود بال شکسته ای را درمان کرد» را خواندند و بعد باانگیزه و شوق کبوتری مقوایی ساختند.