این هفته در خدمت کودکان ۷-۹ سال بودیم و با آ‌ن‌ها به بلندخوانی، نمایش و ساخت کاردستی پرداختیم.

محل اجرا: سراوان، روستای آسپیچ، کتابخانه‌ی دبستان فخری دقیق

بیشتر بخوانید: