این هفته در خدمت کودکان 7-9 سال بودیم و با آ‌ن‌ها به بلندخوانی، نمایش و ساخت کاردستی پرداختیم.

محل اجرا: سراوان، روستای آسپیچ، کتابخانه‌ی دبستان فخری دقیق

بیشتر بخوانید: