قبل از بلندخوانی با بچه‌ها راجع به میکروب و رعایت بهداشت دست‌ها و اینکه خودشان چگونه رعایت می‌کنند، صحبت کردیم. هنگام خواندن کتاب دستهایت را بشوی از بچه‌ها راجع به واکنش‌ها و شخصیت کتاب سوال شد. بعضی از صفحه‌های کتاب رو خود بچه‌ها بلندخوانی کردند و دوستانشان گوش کردند. برای فعالیت بعد از بلندخوانی کودکان نقاشی کردند.

مربی: بهار مشفق