بچه‌های کلاس چهارم مدرسه شهید سجادی با تعداد بیست‌وشش نفر همراه ما بودند که اتفاقاً معلم کلاس در کارگاه‌های ما حضور داشتند.

پس از معرفی کتابخانه و پیشینه آن بلندخوانی کتاب شیر کتابخانه آغاز شد. ابتدا دست روی نام کتاب گذاشته شد تا بچه‌ها نام کتاب را حدس بزنند.

تمام کتاب را با پرسش و پاسخ با بچه‌ها در مورد حدس از تصاویر و… ادامه دادیم.

پس از بلندخوانی مقداری استراحت برای خوردن تغذیه داده شد و پس از آن به شش گروه چهارتایی تقسیم شدند و از بچه‌ها خواسته شد تا هرکدام کتاب خود را بسازند.

بچه‌ها تا ساعت دوازده در کتابخانه بودند و کارشان را با ترانه‌ی (دست‌هایمان زا می‌گیریم تو دایره) با کلی نق که ما نمی‌خواهیم برویم به پایان بردند. پس از آن نظافت مجموعه و آماده‌سازی آن برای امروز انجام شد.

محل اجرا: کتابخانه صدر الواعظین، خوانسار

بیشتر بخوانید: