بازی فکری معمای شکل‌ها، عروسک‌های نمایشی و دیگر بازی‌های فکری انتخاب ما برای فعالیت کودکان در جهت افزایش انگیزه حضور آن‌ها در کتابخانه بود.

کتابدار: رقیه براهویی

محل اجرا: عشایر زاهدان، کتابخانه روستای حرماگی