کتاب مرغ سرخ پاکوتاه سروده‌ی: پروین دولت‌آبادی برای بچه‌ها بلندخوانی شد.

محتوای کتاب درباره‌ی همکاری است.

در جلسه‌ی اول بلندخوانی انجام شد و درباره کاشت گیاه و مراحل درست کردن نان بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.

برای جلسه دوم کاردستی کتاب را درست کرده و در جلسه سوم بچه‌ها گروه‌بندی‌شده و هر گروه قسمتی از تصاویر کتاب را نقاشی کشیدند.

مربی: اکرم غلامی

محل اجرا: کتابخانه المهدی، خراسان رضوی

بیشتر بخوانید: