قبل از خواندن: مربی راجب تصویر کتاب از کودکان سوالاتی می‌پرسد. (فکر می‌کنید داستان درباره چه چیزی باشد؟) و کشاورزی (نام و مشخصات) با کودکان گفت‌وگو شد.

مربی کودک را با نویسنده کتاب و تصویرگر کتاب آشنا می‌کند.

پس از خواندن: مربی طرز تهییه نان را به کودکان می‌گوید. کودکان هر چه را که از کتاب داستان را شنیدند و دیدند و یادشان است را نقاشی می‌کنند.

مربی: حمیرا پور کاظمی