دانش‌آموزان پایه ششم نقاب درست کردند و سپس با استفاده از نقاب‌ها نمایش داستان‌هایی را که خود نوشته‌ بودند را اجرا کردند.

مربی: طهماسبی

محل اجرا: دبستان حدیث، ورامین