در ابتدا در مورد شناسنامه کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟ و نویسنده و تصویرگر توضیحاتی داده شد.

خلاصه‌ی داستان: پرنده‌ای به آسمان‌خراشی که عکس آسمان را در دیواره‌های شیشه‌ای‌اش بازتاب داده است، برخورد می‌کند و بر زمین می‌افتد. اما درهیاهو و ازدحام شهر کسی به پرنده توجهی نمی‌کند. تنها یک کودک او را می‌بیند. با کمک مادرش او را به خانه می‌برد و بال شکسته‌اش را درمان می‌کند.

معلم: کریم بخش رامین

محل اجرا: مدرسه‌ی شهید صاحبی بهاران

بیشتر بخوانید: