کاکاکلاغه بگو ببینم در دنیای واک‌ها چه خبر است؟ 😊

از راه داستان و نمایش، یادگیری خواندن و نوشتن را برای کودکان به فرایندی لذت‌بخش بدل کنیم.

اجرای دو نمایش از کتاب الف باورزی در در مدرسه ی شهید احمد سیاسر در روستای کربلایی قربان در بنجار.

سیستان و بلوچستان، بهمن ۹۶