بعد از بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا و رفتم به باغی، کودکان با عروسک‌های ساده‌ای که در اختیار داشتند، شروع به اجرای نمایش عروسکی کردند. برای نمایش بوسه‌هایی برای بابا، یکی از کودکان از روی کتاب بلندخوانی می‌کرد و دو نفر دیگر با عروسک‌های خرسی بزرگ و خرسی کوچک، نقش پدر و خرس کوچولو را بازی می‌کردند. در نمایش رفتم به باغی، از تکه‌ها پارچه و کاغذهای رنگی عناصر باغ مثل ماهی، ابر و گل را درست کردیم و کودکان با عروسک‌های دستکشی و آماده نمایش را اجرا کردند.

مربی: زینت سپاهی

محل اجرا: سراوان، روستای هوشک، دبستان مولوی

بیشتر بخوانید: