واک ا

ابتدا واک‌هایی را که کودکان یاد گرفته بودند با آن‌ها کارکردیم و شعر هر واک را باهم خواندیم.

بعد از کودکان سؤال کردیم این واک که در دست ماست شبیه کدام واک قبلی است که یاد گرفته بودید؟ کودکان ابتدا واک آ را نام بردند اما با تکرار سؤال بعضی از کودکان منظور ما را فهمیدند و گفتند شبیه واک اسب است گفتیم اسب اولش چی دارد گفتند اَ.

دوباره پرسیدیم چه فرقی با واک اَ دارد گفتند کلاه اَ بالای آن است ولی این پایین آن است.

شعر آن را برایشان خواندیم و پرنده الیکایی را به آن‌ها معرفی کردیم.

بعد داستان را برایشان خواندیم در حین خواندن یکی از کودکان گفت الآن روباه و کاکاکلاغه می‌خواهند بروند سیب بچینند گفتیم: بچه‌ها فکر می‌کنید آن سیب است همه گفتند: بله و خودمان گفتیم که آن میوه به است.

بعد از خواندن از کودکان پرسش کردیم که بچه‌ها روباه با کاکاکلاغه شریک شد آیا به او کمک کرد کودکان پاسخ دادند روباه به را برداشت و به کاکا کمک نکرد، بچه‌ها پا به فرار گذاشتند یعنی چه پاسخ دادند یعنی فرار کرد و…

برای فعالیت کودکان نوبت صبح با مقوا و چوب بستنی اژدها و کودکان نوبت عصر پرنده الیکایی را با قاشق یک‌بارمصرف درست کردند.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شو

بیشتر بخوانید: